Softwarepakketten

go2UBL zet alle inkoopdocumenten om in het universele UBL formaat. Dit betekent dat feitelijk alle softwarepakketten, welke UBL bestanden kunnen inlezen, geschikt zijn om met go2UBL te combineren. Hieronder een aantal pakketten waarbij go2UBL reeds succesvol wordt gebruikt.

AAP Software

Clouddiensten

go2UBL zet alle inkoopdocumenten om in het universele UBL formaat en levert af op de afgesproken locatie. Voor grote ondernemingen is dit veelal een (S)FTP-server. Speciaal voor het MKB, waar veelal geen ICT-specialist aanwezig is, heeft go2UBL een koppeling gemaakt met:

Platforms

Naast de softwarepakketten heeft go2UBL ook een koppeling met diversen grote platforms. Deze platforms bieden onder andere de mogelijkheid om efacturen van machine naar machine te verzenden of facturen op te halen bij leveranciers. Echter blijft er een grote hoeveelheid facturen op papier of in PDF aanwezig welke go2UBL converteert en aan deze platformen kan afleveren.

Daarnaast is go2UBL aangesloten bij het Platform e-factureren en bezit eveneens het keurmerk E-factureren.

Fraudehelpdesk.nl

De Fraudehelpdesk is de nationale helpdesk, waar burgers en bedrijven een melding kunnen maken van fraude of vermoedelijke oplichting. Gedupeerden van fraude kunnen bij de Fraudehelpdesk terecht voor advies. Fraudeslachtoffers krijgen een helpende hand door hen naar de juiste instantie te verwijzen. Zo hoeft de gedupeerde niet zelf op zoek naar het goede adres voor hulp.

De Fraudehelpdesk is er niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers. Eerder konden zij terecht bij Steunpunt Acquisitiefraude (SAF), maar dat meldpunt is opgegaan in de Fraudehelpdesk. De Fraudehelpdesk heeft juristen in huis die zijn gespecialiseerd in fraude met bijvoorbeeld nota’s en advertenties, de zogenoemde acquisitiefraude. Een voorbeeld hiervan zijn spooknota’s. Spooknota´s bevatten naast bijvoorbeeld een klantnummer ook kleine lettertjes waaruit blijkt dat slechts sprake is van een offerte. Indien het een offerte betreft is van een betalingsverplichting geen sprake. Een spooknota kan dus worden omschreven als een zeer op facturen lijkende aanbieding, waarbij dus goed op de kleine lettertjes moet worden gelet zoals bijvoorbeeld: “dit is geen factuur maar een aanbieding/offerte”.

De Fraudehelpdesk houdt een lijst bij met spooknota’s welke in omloop zijn. Indien dit een Nederlandse organisatie betreft, is het Kamer van Koophandel nummer opgenomen in de database van go2UBL, waardoor een factuur van de betreffende afzender door ons systeem zal worden geweigerd. Iedere organisatie die zich gedupeerd of misleid voelt door bedrijven op het gebied van advertentiecontracten, vermeldingen op websites, vermeldingen in internetgidsen en spooknota’s, kan dit bij de Fraudehelpdesk melden.

Kamer van Koophandel

go2UBL heeft een directe “live” verbinding met de database van de Kamer van Koophandel.

Met behulp van deze koppeling wordt elke factuur die verwerkt wordt door go2UBL gecontroleerd op aanwezigheid bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast worden de actuele Naam, Adres en Plaats gegevens aan de UBL toegevoegd zodat deze in uw softwarepakket automatisch in de stamgegevens van de crediteur worden opgenomen.

Is een leverancier uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, of verstuurt een leverancier spooknota’s, dan wordt dit automatisch via go2UBL onderschept en ontvangt u hiervan automatisch een melding per email. De factuur wordt om veiligheidsredenen niet afgeleverd, zodat deze niet per abuis betaald kan worden.